Skip to main content
|

Coöperatie Hoogstraten en FruitMasters onderzoeken samenwerking

De telerscoöperaties Koninklijke FruitMasters uit Nederland en Coöperatie Hoogstraten uit België gaan een toekomstige samenwerking onderzoeken. Dit hebben beide organisaties end november bekendgemaakt.
Coöperatie Hoogstraten is een Belgische afzetorganisatie voor verse groenten en fruit met een omzet van 370 miljoen euro en 200 aangesloten telers. Het aanbod bestaat hoofdzakelijk uit aardbeien, tomaten en paprika de hoofdmoot uitmaken
FruitMasters is de grootste fruitcoöperatie van Nederland met een omzet van bijna 300 miljoen euro en 400 aangesloten fruittelers.
Doel van de samenwerking is om door bundeling van aanbod een nog sterkere en flexibelere partner te zijn in een snel veranderende markt. “Door maximaal in te zetten op hechte ketensamenwerking wordt het mogelijk om efficiënter in te spelen op de vraag van de markt en de beste match te realiseren tussen vraag en aanbod”, aldus het gezamenlijke persbericht.
De raad van Commissarissen van FruitMasters en het bestuursorgaan van Coöperatie Hoogstraten staan positief tegenover een mogelijke samenwerking met verregaande ketensynergie. Volgens beide organisaties biedt een samenwerking talloze kansen, zoals het dempen van ketenkosten, versnelde kennisopbouw, innovatie in nieuwe rassen, verdere verduurzaming, digitalisering en het veerkrachtig inspelen op veranderende marktomstandigheden. Een samenwerking op deze terreinen zal volgens FruitMasters en Coöperatie Hoogstraten resulteren in een krachtige partner in het Europese verslandschap.
De komende maanden worden de samenwerkingsvormen en de duurzame toegevoegde waarde voor telers en ketenpartners verder onderzocht. De uitkomst hiervan wordt in 2024 verwacht. Bij voldoende raakvlakken worden de samenwerkingsvormen voorgelegd aan de leden van de coöperaties.

Foto: Pixabay


De Fruitteeltkrant per post?

Ontvang De Fruitteeltkrant 4 tot 6 keer per jaar GRATIS per post.
(Alleen telers en toeleveringsbedrijven)