Skip to main content
|

Rabobank: ‘Biologische markt stagneert’

Door de stagnerende marktvraag schakelen er minder boeren om naar biologische productie. Consumenten zijn onvoldoende bereid om extra te betalen voor biologisch, aldus de Rabobank. Supermarkten zijn wel bezig om hun assortiment te  verduurzamen. Analisten van de Rabobank zien wel mogelijkheden voor beloningsmodellen die de consumentenvraag kunnen stimuleren, maar die modellen kennen naast voordelen ook nadelen.
Tot 2021 was er een groeiende vraag naar biologische producten. Sinds 2021 zien stagneert de marktvraag en schommelt het aandeel biologische producten rond de 3% in het totaal van voedselbestedingen. De stagnerende marktvraag is vooral te verklaren door de forse inflatie van de afgelopen anderhalf jaar. De consument zal ook komend jaar kritisch blijven over de uitgaven en dat is niet gunstig voor de vraagontwikkeling naar biologische producten.
De wens om te groeien naar een duurzaam voedselsysteem gaat nog niet samen met de bereidheid vanuit de markt om meer te betalen voor duurzame producten. De Rabobank heeft gekeken naar vier modellen, met als uitgangspunten of een consument vrijwillig meedoet of verplicht wordt te betalen. En of die heffing productspecifiek of generiek betaald moet worden:
1. Vrijwillige certificering en marktwerking;
2. Generieke nationale certificering via ketenbreed akkoord;
3. Gedifferentieerde heffingen op consumentenproducten;
4. Generieke heffingen op consumentenproducten.
Elk model heeft voor- en nadelen. De overheid kan daarnaast sturen door de negatieve effecten van minder duurzame producten te beprijzen.

bron: Rabobank


De Fruitteeltkrant per post?

Ontvang De Fruitteeltkrant 4 tot 6 keer per jaar GRATIS per post.
(Alleen telers en toeleveringsbedrijven)