Skip to main content
|

Ramp dreigt voor Betuwse kersenoogst

Een groot deel van de Betuwse kersenoogst dreigt dit jaar ten prooi te vallen aan de door kersentelers gevreesde Aziatische fruitvlieg Drosophila suzukii. De reden: kersentelers, maar ook telers van pruimen en ander zachtfruit, mogen, zoals het er nu naar uitziet, dit jaar een gewasbeschermingsmiddel om het insect te bestrijden niet meer gebruiken. De Suzukii-fruitvlieg legt haar eitjes in bijna rijpe vruchten waardoor deze onverkoopbaar worden. De afgelopen jaren mocht het betreffende middel (Exirel) via een door de overheid afgegeven vrijstellingsregeling buiten de reguliere toelating om wél worden gebruikt. Op dit moment, begin juni, is voor 2023 nog geen vrijstelling afgegeven, terwijl de eerste behandelingen met dit middel al gedaan hadden moeten worden. De vrees van kersentelers is dan ook dat het middel dit jaar helemaal niet meer beschikbaar komt. De telers beschikken nog wel over een ander middel, maar dat middel (Tracer) werkt vooral goed tegen de vliegjes zelf, terwijl Exirel vooral zorgt dat de larven die in de kersen aanwezig zijn, dood gaan zodat de hieruit groeiende vliegjes geen andere kersen kunnen aantasten.

Insecten werende netten
Een alternatieve mogelijkheid is om de boomgaard helemaal ‘in te pakken’ met fijnmazige netten om te voorkomen dat de vliegjes vanuit hun overwinteringsplaats de boomgaard in vliegen. Het is echter niet zeker of dit voldoende zal helpen. De meeste vliegjes overwinteren weliswaar vooral in struiken en bosjes in de omgeving van de boomgaard, maar het is niet uit te sluiten dat een aantal ook in de boomgaard overwintert. Deze kunnen dus ondanks de aanwezigheid van gaas om de vliegjes buiten te sluiten, toch de kersen aantasten. Een ander punt is dat lang niet alle kersentelers insecten werend gaas rondom hun percelen hebben, waardoor de Suzukii fruitvliegjes ongehinderd de boomgaard in kunnen komen. In de traditionele hoogstamboomgaarden is het zelfs onmogelijk om deze met gaas tegen de vliegjes te beschermen.

Weinig kersen door slecht weer
De dreigende schade door de Suzukii-fruitvlieg komt voor kersentelers bovenop de toch al kleine kersenoogst. Door nachtvorst voor de bloei en koud weer tijdens de bloei zijn veel bloemen bevroren of niet uitgegroeid tot vruchtje. Met name van het bij consumenten zeer gewilde ras Kordia zal de oogst dit jaar erg klein zijn.
(bron: Betuwsekersen)


De Fruitteeltkrant per post?

Ontvang De Fruitteeltkrant 4 tot 6 keer per jaar GRATIS per post.
(Alleen telers en toeleveringsbedrijven)