Skip to main content
|

Bestrijding vruchtboomkanker steeds lastiger

Vruchtboomkanker (Neonectria ditissima) is een van de grote bedreigingen voor de appelteelt in Noordwest-Europa. Tijdens een webinar afgelopen winter, deelde WUR-onderzoeker Marcel Wenneker zijn kennis over vruchtboomkanker met de Nederlandse fruittelers.
Rassen verschillen sterk in hun gevoeligheid voor vruchtboomkanker. Rassen verschillen in de mate dat ze geïnfecteerd raken én in de snelheid waarmee de kankerschimmel zich in de boom verspreid.
De omstandigheden (grond, weer, groei, stress) beïnvloeden de gevoeligheid van een boom. Een weinig gevoelig ras kan op natte grond meer kanker krijgen. Omgekeerd is het niet of nauwelijks mogelijk om een vatbaar ras door een optimale verzorging vrij van kanker te houden.
Recent is gebleken dat de kankerschimmel ook andere waardplanten dan appel kan aantasten en mogelijk van daaruit appelbomen kan infecteren. In hoeverre dit ook daadwerkelijk gebeurd is echter nog niet bekend.
Voor kankerinfectie is vocht nodig. Onderzoek in Randwijk laat zien dat als bomen beschermd zijn tegen de regen nauwelijks kanker optreedt.
Tijdens het Webinar ging Wenneker ook in op de vraag in hoeverre vruchtboomkanker vanuit de kwekerij met de bomen mee komt en welke middelen en maatregelen een teler kan inzetten en nemen om de groeiende problematiek met vruchtboomkanker het hoofd te bieden. In het European Fruit Magazine van februari 2022 zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen te lezen.


De Fruitteeltkrant per post?

Ontvang De Fruitteeltkrant 4 tot 6 keer per jaar GRATIS per post.
(Alleen telers en toeleveringsbedrijven)