Skip to main content
|

Roetdauwcomplex maakt roetdauw complex

De afgelopen jaren is roetdauwaantasting op appels uitgegroeid tot een serieus probleem, vooral in de biologische, maar ook de geïntegreerde teelt.
Er zijn veel schimmels en gisten die roetdauw veroorzaken. Bestrijding is daarom lastig
Roetdauw wordt niet, zoals de meeste andere schimmelaantastingen, veroorzaakt door één schimmel, maar door een complex aan schimmels. In totaal zijn er ongeveer honderd bij het roetdauwcomplex betrokken schimmels en gisten geïdentificeerd. Een aantal soorten is vrijwel altijd aanwezig en de aanwezigheid van andere soorten is meer geografisch bepaald.
De teeltwijze (IP of bio) beïnvloedt het complex aan schimmels dat aanwezig is. Bovendien kan het schimmelcomplex tijdens het groeiseizoen wijzigen.
Het grote aantal schimmels dat bij het optreden van roetdauw is betrokken, maakt bestrijding extreem lastig. Ten eerste is meestal niet bekend welke schimmels op een bepaald perceel aanwezig zijn, hetgeen het lastig maakt om het juiste fungicide te kiezen. Ten tweede kan het schimmelcomplex zich snel aanpassen. “Als je met een bepaald fungicide één of meerdere schimmels doodt, wordt de plaats ingenomen door andere schimmels”, vertelde onderzoekster Sabine Öttl van het proefstation Laimburg in Südtirol in een artikel in het European Fruit Magazine.
Foto: proefstation Laimburg


De Fruitteeltkrant per post?

Ontvang De Fruitteeltkrant 4 tot 6 keer per jaar GRATIS per post.
(Alleen telers en toeleveringsbedrijven)