Skip to main content
|

Rode Kruis Bloesemtocht stopt

Het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht heeft besloten het populaire wandelevenement langs en door de boomgaarden in West-Betuwe niet meer te organiseren.
De Rode Kruis bloesemtocht is in 1992 voor de eerste keer georganiseerd met als doel geld in te zamelen voor het Rode Kruis. De laatste editie was in 2019. In dat jaar liep het recordaantal van 34.524 wandelaars de tocht. In 2020, 2021 en 2022 is er vawege Corona geen bloesemtocht georganiseerd. Wel konden wandelaars met een gratis verkrijgbare bloesemroutekaart op elk gewenst moment de routes lopen. De wandeltocht was ook voor veel deelnemers aan de Nijmeegse vierdaagse een welkome trainingsdag.

Strengere eisen
Het bestuur noemt drie redenen waarom het in haar ogen onmogelijk is geworden het evenement nog te organiseren:

  • De start-finishlocatie is komen te vervallen. Het bestuur heeft hiervoor in de omgeving geen duurzaam en veilig alternatief kunnen vinden. Ditzelfde geldt voor de beschikbaarheid van parkeerweilanden.
  • Er is een trend van toenemende veiligheids- en duurzaamheidseisen en verzwaring van procedures. Het aanvragen van vergunningen voor een evenement van deze omvang wordt steeds complexer en de inzet van professionals is hierbij een vereiste. Dit strookt niet met de cultuur van onze organisatie die door vrijwilligers gedragen wordt.
  • De kosten voor het organiseren van het evenement stijgen sterk. Hierdoor wordt het financiële risico dermate groot dat het niet waarschijnlijk is dat de stichting daadwerkelijk een substantiële netto bijdrage voor het goede doel kan realiseren

Het bestuur concludeert dat er géén perspectief meer is voor het duurzaam organiseren van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht, met haar unieke karakter en de omvang en kwaliteit die wandelaars en andere belanghebbenden ervan verwachten.


De Fruitteeltkrant per post?

Ontvang De Fruitteeltkrant 4 tot 6 keer per jaar GRATIS per post.
(Alleen telers en toeleveringsbedrijven)