Skip to main content
|

Evenveel appels verwacht als in 2021

Nederlandse fruittelers mogen dit jaar een appeloogst verwachten die even groot is als die van vorig jaar. Volgens de vandaag (20 juli) gepubliceerde oogstraming komt de oogst uit op 245 miljoen kilo appels.

Bekijk hier de tabel met de complete Nederlandse oogstraming

Elstar is met een aandeel van 40 procent verreweg de meest geteelde appel in Nederland. Dit jaar wordt gerekend op een oogst van 101 miljoen kilo Elstar, Voor het tweede ras in Nederland, Jonagold (incl. Jonagored), wordt uitgegaan van 53 miljoen kilo. Van vrijwel alle rassen wordt een oogst geraamd die vergelijkbaar is met vorig jaar.
De oppervlakte appelteelt in Nederland is het afgelopen jaar met 1% gekrompen tot de huidige 5.926 hectare.
De Europese oogstraming wordt begin augustus bekend gemaakt. Zoals het er nu naar uitziet zal de Europese appeloogst groter zijn dan in 2021.

De Nederlandse oogstraming is opgesteld door Het GroentenFruit Huis en de werkgroep Oogstraming. In deze werkgroep zijn vertegenwoordigd: de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), GroentenFruit Huis en het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS). De werkgroep wordt geadviseerd door Delphy, dat metingen verricht bij bedrijven verspreid over het hele land.


De Fruitteeltkrant per post?

Ontvang De Fruitteeltkrant 4 tot 6 keer per jaar GRATIS per post.
(Alleen telers en toeleveringsbedrijven)