Skip to main content
|

Zonnepanelen gunstig voor gewas bij hitte

In hete, droge periodes kunnen zonnepanelen zorgen voor een hogere productie, zo blijkt uit onderzoek van de universiteit Hohenheim in Duitsland. In geval van een goede vochtvoorziening kan de schaduw veroorzaakt door zonnepanelen boven een gewas resulteren in een lagere productie. Hoeveel lager hangt volgens de onderzoeker af van de lichtonderschepping en van het betreffende gewas. Bij de meeste van de onderzochte gewassen is een lichtonderschepping van 15% mogelijk zonder nadelige gevolgen op de productie. Kleinfruit reageert volgens de onderzoekers goed op de lichtonderschepping door zonnepanelen.
In geval van waterschaarste kunnen zonnepanelen juist zorgen voor een hogere productie. Bij een tekort aan water profiteren de planten van de geringe verdamping en het daarmee samenhangende geringere waterverlies, aldus de onderzoekers


De Fruitteeltkrant per post?

Ontvang De Fruitteeltkrant 4 tot 6 keer per jaar GRATIS per post.
(Alleen telers en toeleveringsbedrijven)