Skip to main content
|

Rampjaar voor Belgische imkers

Belgische imkers hebben een rampjaar achter de rug. Door de vele regenval van mei tot september, tijdens de bloei van de gewassen, hebben de bijen nauwelijks nectar kunnen verzamelen. Hierdoor ligt de honingproductie 50 tot 60 procent lager dan vorig jaar. Ook in Frankrijk kent de productie een enorme terugval.
De kasten die in de fruitboomgaarden stonden hebben nog een goede honingproductie op gebracht. De kasten in bijvoorbeeld de later bloeiende koolzaadvelden leverden maar de helft van de normale honingproductie. In de zomer was de situatie nog slechter. Door de vrijwel constant aanhoudende regen in juni en juli kon nauwelijks honing worden ‘geoogst’.
In een goed jaar kan een imker gedurende het hele jaar 65 kilo honing uit een kast halen. Dit jaar is dit maar ongeveer 25 kilo.

Ook in Frankrijk kennen de imkers een bar slecht jaar. Volgens schattingen van de nationale imkerbond Unaf zal er dit jaar amper 9.000 ton honing geoogst worden. Dat is maar een derde van de oogst van vorig jaar en een schijntje in vergelijking met topjaar 1995 toen er 32.000 ton opgehaald werd.

Tegenover de lage productie staat juist een extra grote vraag.

Lees het hele artikel op www.vilt.be


De Fruitteeltkrant per post?

Ontvang De Fruitteeltkrant 4 tot 6 keer per jaar GRATIS per post.
(Alleen telers en toeleveringsbedrijven)