Skip to main content
|

Insectenmest waardevol voor bomen en planten

Het toevoegen van reststromen uit de insectenkweek aan de grond van land- en tuinbouwgewassen draagt niet alleen bij aan kringlooplandbouw, maar kan ook het gebruik van kunstmatige meststoffen en pesticiden verminderen!
We zitten midden in de overgang naar kringlooplandbouw: we proberen onze reststromen te beperken of te hergebruiken in andere onderdelen van de voedselproductieketen. De grootschalige productie van insecten voor voedsel en diervoeder kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze overgang naar gesloten kringlopen. Insecten kunnen leven van momenteel onderbenutte reststromen uit de voedselproductie, en zetten die om in hoogwaardige dierlijke eiwitten die geschikt zijn voor menselijke consumptie en diervoeder. De insecten produceren zelf ook een reststroom, in de vorm van insectenmest en vervellingshuidjes die we kunnen mengen met grond voor de opkweek van landbouwgewassen. Daar zorgt het voor meer nuttige bacteriën in de grond en voor sterkere gewasgroei. Ook kunnen de planten zich beter verdedigen tegen plantenetende insecten én trekken ze meer sluipwespen aan die de planteneters doden. Deze effecten werden gevonden in de kas en in het veld.

Bron: WUR


De Fruitteeltkrant per post?

Ontvang De Fruitteeltkrant 4 tot 6 keer per jaar GRATIS per post.
(Alleen telers en toeleveringsbedrijven)