Skip to main content
|

Herstel van inkomens in de fruitteelt in 2023

Wageningen Economic Research raamt het gemiddeld inkomen in de fruitteelt voor het oogstjaar 2023 op circa 80.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dit is ongeveer 55.000 euro hoger dan in oogstjaar 2022. De forse inkomensverbetering is het gevolg van een 11% kleinere productie van peren en 7% minder appels in de Europese Unie, met hogere prijzen als gevolg. De hogere opbrengsten waren volgens de onderzoekers ruimschoots voldoende om de gestegen kosten van met name betaalde arbeid te compenseren.
(bron: WUR)


De Fruitteeltkrant per post?

Ontvang De Fruitteeltkrant 4 tot 6 keer per jaar GRATIS per post.
(Alleen telers en toeleveringsbedrijven)