Skip to main content
|

Delphy aandeelhouder proeftuin Randwijk

Delphy wordt per 1 januari 2023 aandeelhouder van proefbedrijf Randwijk B.V. Half april ondertekenden Delphy, CAF en FruitConsult hiervoor een intentieverklaring.
Proeftuin Randwijk heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als locatie voor onderzoek, praktijkgerichte (demo)proeven en innovaties. De focus ligt op duurzaamheid, kwaliteit, efficiënte en op rendabele productiesystemen.
De exploitatie van de proeftuin is ondergebracht bij het proefbedrijf Randwijk B.V.
CAF, FruitConsult en Delphy hebben de ambitie om de proeftuin in nauwe samenwerking met partijen in de fruitsector de komende jaren verder te versterken als dé plek voor innovatie in het pit- en steenfruit.
De komende tijd werken partijen samen aan nieuwe plannen voor de proeftuin. Verdere versterking van de verbinding met de sector is daarbij een belangrijk uitgangspunt.


De Fruitteeltkrant per post?

Ontvang De Fruitteeltkrant 4 tot 6 keer per jaar GRATIS per post.
(Alleen telers en toeleveringsbedrijven)